Ohar legala

Web honen jabetza-eskubideak eta edukiak HAZIrenak dira, zeinak edozein unetan eta aldez aurretik ohartarazi gabe, bertako informazioa, konfigurazioa edo aurkezpena aldatzeko gaitasuna berentzat gordetzen duen.

Web honetan jasotako informazioari eman ahal zaion erabilera, egiten duenaren ardura da. HAZI ez da informazioa ezagutu edo erabiltzetik ondoriozta daitekeen ezein ondorioren erantzule izango, eta bakarrik izango du bere eskumenak zorrotz betetzeko aplikatu behar dituen lege-xedapenen ondoriozko jardueren gaineko erantzukizuna.

HAZIk ere ez du bere egiten, Web horri honetan azaltzen diren hirugarren orrietarako loturetara jotzeagatik edo horietan dauden edukien ondoriozko erantzukizuna.